Esenyurt Boşanma Avukatı

//Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt boşanma avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz boşanmanın yanı sıra aile hukuku kapsamındaki diğer davalarda da görev yapmaktadır. Aile hukuku davalarının bir kısmını belirtecek olursak;

 • Velayet davası
 • Çocuk haklarının korunması
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Nafaka davası
 • Kadına karşı şiddetin önlenmesi davası
 • Mal paylaşımı davası
 • Mallar üzerine şerh koyulması
 • Ödenmeyen nafaka ve tazminatların tahsil edilmesi

Aile hukuku davaları, Türk Medeni Hukuku kapsamı içerisinde oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır. Aile birliğinin, kadının ve çocukların korunması için hazırlanan bütün özel düzenlemelerde bu kapsamın içerisinde yer almaktadır. Boşanma davalarınız hakkında, dava açılmadan önce danışmanlık görüşmesi yapmak için, Esenyurt boşanma avukatı olarak hukuk büromuzdan görüşme talep edebilirsiniz.

Boşanmanın Sonuçları

Boşanmanın sonuçları nelerdir? Bu sorunun yanıtını iki şekilde incelemek mümkündür. Bunlar; Boşanmanın maddi sonuçları ve boşanmanın manevi sonuçlarıdır. Burada belirtilen sonuçların başlıklarını belirtmek gerekirse;

 • Nafaka
 • Mal paylaşımı
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • Velayet
 • Soyadı değişikliği
 • Miras hakları değişikliği
 • Mal paylaşımı

Boşanma sonrası soyadı değişikliği sadece kadınlar için olmamaktadır. Günümüzde Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararlardan da anlaşılabileceği gibi boşanma sonrası çocuk, velayeti altında bulunduğu annenin soy ismini alabilmektedir. Eski hukuk sistemimize göre, bu durum olanaksızdı fakat yeni kanun düzenlenmelerinde, çocukların resmi işlemlerini yaparken zor duruma düşen annelerin de düşünülmesi ile bu kanun maddesi geliştirilmiştir. Esenyurt boşanma avukatı olarak hukuk büromuz, yeni tasarlanan ve düzenlenen bütün kanun maddelerini, yakından takip ederek davalarını ilerletmektedir.

Boşanmada Velayet Kime Verilir?

Boşanmada velayet kime verilir? Bilindiği gibi evlilik birliği devam ederken, velayet iptal edilmediği sürece, müşterek çocuğun velayet hakkı anne ve babaya aittir. Fakat bu durum boşanma davasının açılması ile birlikte farklılıklara uğramaktadır.

Boşanma davası sürecinde velayet için hâkim ilk olarak geçici velayet kararı verir. Geçici velayet hakkı alamayan taraf, nafaka ödemesi yaparak çocuğun giderlerine ortak olmakla yükümlüdür ve kişisel ilişki kurulması hakkına da sahiptir. Dava sonlanırken hâkim geçici velayet hakkını bütünlük değerlendirmelerine göre değiştirebilme hakkına da sahiptir. Bu konuda esas alınan durum çocuğun bakımı ve ihtiyaçları olmaktadır. Velayet hakkını alamayan taraf, bu duruma itiraz edebilir. Ayrıca davanın sonrasında velayeti altında bulunan çocuğa kötü davranışlarda bulunan taraf için de, dava açılarak velayetin değiştirilmesi talep edilebilir.

Esenyurt boşanma avukatı olarak, velayet davaları ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma davasında tazminat hakkından kim faydalanabilir? İlk olarak belirtmemiz gerekir ki, isteyeceğiniz tazminat türü nedir? Maddi zarara uğradığını için, maddi tazminat talep edebilirsiniz. Bir diğer tazminat türü olan manevi tazminatı da ruhsal yaşadığınız sorunlar için, talep edebilirsiniz.

Tazminat hakkına sahip olan kişi kusursuz ya da diğer tarafa oranla daha az kusurlu olmalıdır. Ayrıca ödenecek tazminatın miktarına da hâkim karar vermektedir. Hâkim bu kararı verirken; Tazminat ödemesi yapacak olan tarafın maddi gücünü de değerlendirmeye alır. Verilen tazminata itiraz etme hakkı vardır. Fakat bu itiraz, mahkemenin belirlediği itiraz süresi içerisinde yapılmalıdır.

Beylikdüzü Avukat

Beylikdüzü avukat tarafından hazırlanan makalelerimizin tamamı, bilgilendirme amaçlı olmaktadır. Makale içeriklerimizde yer alan Kanun Maddeleri herhangi bir yerde kullanılmadan önce, yapılabilecek olan değişiklikler göz önünde mutlak derecede bulundurulmalıdır. Aksi olan durumlarda hukuk büromuz, kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir.

Türk Medeni Kanunları kapsamına göre; Birçok davada avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat burada bilinmesi gereken en büyük unsur; Avukatın, Adalet sisteminde ki her uygulamayı biliyor olması ve kişilerin hak kaybı yaşamaması için, gerekli işlemleri daha kısa sürede yapabilecek olmasıdır. Davaların hepsinin içeriği farklı olmaktadır. Yani dava açılırken ya da ilerletilirken farklı işlemler yapılmaktadır. Bu süreçte yanlış işlem yapılırsa veya Mahkemenin istekleri yerine getirilmezse, davada hak kaybı yaşanılır. Beylikdüzü avukat olarak belirtmeliyiz ki; “Davanız başlarken ya da ilerletilirken yapılacak yanlış işlem, hazırlanan eksik evrak veya süresinde dosyaya eklenmeyen belge davanızın reddedilmesine ve sizin hak kaybı yaşamanıza sebep olur”.

Ceza Davalarında Avukat Zorunluluğu

Ceza davalarında avukat zorunluluğu, birçok kişi tarafından bilinmeyen bir durumdur. Oysa ki, bu davalar içeriğindeki hassasiyetten dolayı mutlak olarak, avukat ile ilerletilmesi gereken bir dava olmaktadır. Ceza davasında ister müşteki olun, ister sanık olun hak kaybı ve mağduriyet yaşamamak için avukat sizi temsil etmelidir. Gerek dosyanızın içeriğindeki hassasiyet içeren Kanun maddelerini bilmediğiniz için, gerekse usulüne uygun dava ilerletme bilgisine sahip olamayacağınız için dava sonucunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Hukuk sistemimize göre; “Yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak derecede malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli ya da sanıklar ceza avukatı ile çalışmak zorundadır. Beylikdüzü avukat olarak hemen belirtelim ki; Avukat tutmaya maddi gücünüz yeterli değilse, Baro size avukat ataması yapmaktadır.

Beylikdüzü Aile Hukuku Avukatı

Beylikdüzü aile hukuku avukatı olarak belirtmeliyiz ki; Bu kapsam kendi içerisinde birçok ayrıma uğramaktadır. Aile hukuku; Aileye dair olan bütün konular, çocuklar ve kadına şiddeti kapsayan konuları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu hukuk alanındaki bazı davaları belirtecek olursak;

 • Boşanma davası
 • Velayetin değiştirilmesi davası
 • Velayetin kaldırılması davası
 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi davası
 • Nafaka davası
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Mal rejimi davası
 • Reşit olmayan çocuğun soyadı değişikliği davası
 • Soy bağının kurulması davası
 • Nişandan ayrılma davası

Beylikdüzü avukat tarafından hazırlanan makalemizin son kısmında, boşanmaya dair bilgiler paylaşacağız.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Beylikdüzü boşanma avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz, dava açmadan önce müvekkillerin evliliklerini sonlandırma sebeplerini dikkatli şekilde incelerler. Çünkü Kanun koyucunun belirlemiş olduğu kanun maddeleri oldukça açıktır. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre; Kanunda yer almayan boşanma sebepleri, geçerli bir boşanma sebebi olmaz ve davanız reddedilir.

Boşanma, geçerli olan resmi bir evliliğin sonlandırılmasıdır. Ayrıca boşanmadan sonra maddi ve manevi olarak sonuçları da gelişmektedir. Bunlar;

 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • Velayet hakkı
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka
 • Kadınlarda soyadı değişikliği
 • Nüfus kayıt bilgileri değişikliği
 • Reşit olmayan çocuğun soyadında yapılması istenilen değişiklik
 • Diğerleri

Esenyurt Avukat

Esenyurt avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, müvekkillerine hem danışmanlık hizmeti, hem de avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca; Dilekçe yazdırma taleplerinizde ya da ihtar çektirme taleplerinizde hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Türk Medeni hukuku kapsamı birçok dava konusunu bünyesinde barındırmaktadır.

 • Ceza hukuku
 • İş hukuku
 • Aile hukuku
 • Gayrimenkul hukuku
 • Ticari hukuk
 • Fikri Sınaî hukuku
 • Diğerleri

Oluşturulan bütün hukuk kapsamları kendi içlerinde farklı konulara ve bölümlere ayrılmaktadır. TMK’nın belirlediği bu hukuk alanları toplum düzeninin korunması ve kişilerin mağduriyet yaşamamasını hedeflemektedir. Bazı olağandışı durumlarda ise, belirlenen bu faktörler yerine getirilmemektedir ve dava açılma talebi de kaçınılmaz olmaktadır. Birçok dava sürecinde avukatla çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat Esenyurt boşanma avukatı olarak belirtmeliyiz ki; Ceza davalarında; kişilerin yaşı, cezai ehliyet durumları ve alt taban hapis cezası istemleri göz önünde bulundurulur ve avukatla çalışılması zorunlu olur.

Esenyurt Avukatları

Esenyurt avukatları olarak dikkat çekmemiz gereken en önemli durumda, “Dava sürecinde avukatın önemi” olmaktadır. Avukatsız olarak ilerletilen davalarda hak kaybı yaşamanız olası bir durumdur. Çünkü davalar birçok sebepten reddedilebilir ya da dava hakkı düşebilir. Bu durumlara birkaç örnek verecek olursak;

 • Usule aykırı açılan dava
 • Esasa aykırı açılan dava
 • Yanlış ya da eksik hazırlanan dilekçe
 • Adli işlemlerin eksikliği ya da yanlışlığı
 • Mahkeme tarafından verilen sürelerin kaçırılması
 • Verilen sürelerde, mahkemenin istediği işlemlerin yapılmaması
 • Bilgi eksikliği ve yanlış yönlendirme

Davanızın türü ne olursa olsun, böyle bir durumu yaşamanız her ana olası bir durum olmaktadır. Ayrıca reddedilen ya da düşürülen bir davanın daha sonradan tekrar etmesi mümkün olmayabilir. Davanızı avukat ile ilerletmek her zaman sizi böylesi olan mağduriyetlerden korur. Esenyurt avukat olarak, müvekkillerimizin hak kaybı yaşamaması adına, sürekli olarak yenilikçi ve titiz çalışmalar ilerletmekteyiz.

Ceza Hukuku Davaları

Ceza hukuku davaları için suç kapsamını 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Uluslar arası suçlar
 • Kişilere karşı suçlar
 • Topluma karşı suçlar
 • Millete ve Devlete karşı suçlar

Uluslar arası suçlarda, suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Fakat TCK’da, tüzel kişi bakımından faillik kabul edilmemiş, 60. Maddede yalnızca bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Fiilin “Resmi bir politikanın parçası” olarak, Devlet ya da başka bir otorite adına işlenmesi gerekmediğinden, failin Devlet ile bağlantısının olması gerekmez.

Uluslar arası suçun mağduru, belirli bir ulusal, etnik, ırki veya dinsel gruba mensup olmalıdır. Uluslar arası metinlerde de, mağdur topluluğun bir grup olarak hedef alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Burada bireyler hedef alınsa da, fiille asıl saldırıya uğratılan, mağdurun üyesi olduğu gruptur. Sınırlayıcı nitelikteki bu sayımda yer verilen grupların ortak özelliği, gruba aidiyetin kalıcı, devamlı, istikrarlı bir niteliğe sahip olmasıdır. Esenyurt avukat olarak, diğer ceza davası alanlarından bahsederek yazımıza devam edeceğiz.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında pek çok madde yer almaktadır. Bu kapsamın içerisinde; Hayata karşı işlenen suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar, işkence ve eziyet, çocuk düşürme, çocuk düşürtme, kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığın ihlali suçu, hürriyete karşı işlenen suçlar, şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, malvarlığına yönelik suçlar yer almaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz bütün suçlar, niteliklerine ve işlenme şekillerine göre ceza uygulamasına tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu suçların hepsi farklı zamanaşımı sürelerine de tabii tutulmaktadır.

Esenyurt avukat tarafından hazırlanan yazımızın son kısmında, topluma dair işlenen suçlardan bahsedeceğiz.

Topluma Karşı Suçlar

Topluma karşı suçlar nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

 • Kamunun Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı, uyuştururcu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ya da bulundurmak)
 • Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar (Resmi belgede sahtecilik, imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede yalan beyan)
 • Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar (Hileli evlilik, dini nikâh suçu, çocuğun soyadını değiştirme suçu, aynı konutta yaşayanların kötü muameleye uğraması, disiplin yetkisinin kötüye kullanımı, aile hukukundan kaynaklanan sorunlar)
By |2020-09-22T07:51:06+00:00Eylül 22nd, 2020|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment